ਖੇੜਾ : Shaminder + Baljit

Enamor
September 11, 2017

Related Posts
Featured
Pyarness with Harnav Bir Singh Photography :)
Ladies and Gentlemen, boys and girls ... and children of all ages! :D Here I present 14 unseen photos of Harnav Bir Singh Photography. Share the love... and I love the shares (on facebook ofcourse :p )
Read the Post
Tere Haase – photo-poetica
I am writing one of my poems alongside photos clicked by me :)   ਤੇਰੇ ਹਾਸਿਆੰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਤਾਹੀਓੰ ਜੀਅ ਭਰ ਦੇਖਣ ਤੋੰ ਰਹਾੰ ਜਕਦਾ Tere haaseya'n nu lagge na nazar meri Tahiyo'n jee bhar dekhan to'n rahaa'n jakda   ਭੋਲੀ, ਪਾਕ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਫ ਹੈੰ ਤੂੰ ਬਸ ਲਫਜ਼ਾੰ 'ਚ ਇੰਨਾੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾੰ Bholi, paak te Dil di saaf hai'n Tu Bass Lafzaa'n ch enna keh sakdaa'n ਚਾਅ ਬੱਚਿਆੰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਣਭੋਲ ਹਾਸੇ ਅਬਾਦ ਰਹਿਣ ਸਦਾ, ਮੈੰ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾੰ Chaa bacheya'n wale te Anbhol haase Abaad rehan sadaa, mai'n Duaa manngdaa'n   ਤੇਰੇ ਸਾਹਵੇੰ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਨਾ ਤੌਫੀਕ ਮੇਰੀ ਤੇਰਾ ਆਉੰਦਾ ਏ ਖਿਅਾਲ ਤਾੰ ਕਲਮ ਚੱਕਦਾੰ Tere saahvei'n guft ...
Read the Post
Rubal+PreetPal : Enamor Session
Read the Post